In welke situaties kan ik de reisorganisatie aansprakelijk stellen?

Als een reis niet voldoet niet aan die verwachtingen die u in redelijkheid mag koesteren op grond van de reisovereenkomst, dan is de reisorganisatie verplicht om de schade die u lijdt te vergoeden. Voorwaarde is dan wel dat de tekortkoming de reisorganisatie kan worden toegerekend.

Toerekenbaarheid
Niet elke tekortkoming kan worden toegerekend aan de reisorganisatie. Bijvoorbeeld als er sprake is van een situatie van overmacht. Er is sprake van overmacht bij abnormale en onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld als u uw reis heeft moeten afbreken ten gevolge van een tsunami.

Schadevergoeding
Staat vast dat de reis is uitgevoerd in strijd met de redelijke verwachtingen én dat dit de reisorganisatie is toe te rekenen? Dan kunt u een schadevergoeding vorderen. Niet alleen letselschade, maar ook immateriële schade, ‘gederfd vakantiegenot’, kan voor een vergoeding in aanmerking komen.