Welke verplichtingen heeft een reisorganisatie?

Een reisorganisatie is verplicht om de reis uit te voeren volgens de verwachtingen die u in redelijkheid mag koesteren op grond van de reisovereenkomst. Wat zijn redelijke verwachtingen? Dit is een rekbaar begrip. Het vormt dan ook een bron van discussies tussen de reiziger en de reisorganisatie. Enig houvast kan worden gevonden in de reisovereenkomst. Dat is de overeenkomst tussen u en de reisorganisatie. Daarnaast spelen eerdere uitspraken van de rechter en de Stichting Geschillencommissie Reizen een belangrijke rol.