Mijn auto raakt beschadigd door een botsing in het buitenland. Wat moet ik doen?

Een botsing zit in een klein hoekje. Volg onderstaand stappenplan om de schade zo goed mogelijk af te kunnen handelen:

1. Invullen en ondertekenen
U vult een Europees schadeformulier in en ondertekent deze, tezamen met de tegenpartij. Zorg ervoor dat u de (voertuig)gegevens van de andere partij zo volledig mogelijk invult. Dan kunnen zijn verzekeringsgegevens altijd achterhaald worden. Verzekeringsgegevens van buitenlandse motorvoertuigen kunt u opvragen bij Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Dit kan via de website maar ook schriftelijk. Wil de tegenpartij dit niet gezamenlijk invullen en/of ondertekenen? Dan verzoekt u hem om een door hem eenzijdig ingevulde en ondertekende kopie. Bewaar altijd het ingevulde originele schadeformulier!

2. Noteer nummerborden en adresgegevens getuigen
Schrijf na een aanrijding altijd de nummerborden op, ook van passerende auto´s. Probeer onafhankelijke getuigen te achterhalen. In veel Europese landen hebben getuigenverklaringen van inzittenden of familie geen waarde.

3. Aanrijding met vrachtwagencombinatie?
Het is heel belangrijk dat u bij een botsing met een vrachtwagencombinatie het kenteken van de vrachtwagen én het kenteken van de oplegger (aanhanger) noteert op het schadeformulier. Dat voorkomt problemen bij het achterhalen van de verzekeringsgegevens. Maak ook foto’s van de vrachtwagen en de oplegger.

4. Teken niet zomaar
Teken niet zomaar iets zonder te lezen of iets wat u niet kan lezen. Als u het niet eens bent met de toedracht of iets niet begrijpt, vermeldt dit dan in uw eigen taal of in het Engels alsnog op het formulier voordat u dit ondertekent. Een door beide partijen ondertekend schadeformulier geldt namelijk, behalve in Groot-Brittannië, als bewijs.

5. Maak foto´s en zorg voor een gespecificeerd schaderapport
Maak foto's van de schade en de situatie. Probeer hierbij het voertuig/kenteken van de tegenpartij vast te leggen. Laat de garage een schriftelijk en goed gespecificeerd rapport opmaken van de te repareren schade. Moet een noodreparatie plaatsvinden? Maak een foto van de schade.

6. Direct contact
Schakel (bij thuiskomst) direct uw rechtsbijstand- en uw autoverzekeraar in.