Duitsland

  • In Duitsland zijn sommige delen van steden of gebieden Milieuzones (Umweltzones). Hier mag u zonder de juiste milieusticker (Umweltplakette) niet inrijden. Heeft u een Europese invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter uw ruit bevestigd? Dan geldt het inrijverbod niet voor u.
  • In Duitsland dient u bij een vermeende verkeersovertreding een borg te betalen die gelijkstaat aan de hoogte van de boete.
  • U kunt in Duitsland al worden aangeklaagd voor bedreiging wegens het geven van lichtsignalen of het opsteken van uw middelvinger als de andere weggebruiker aangifte doet.