Oostenrijk

  • Op de meeste wegen geldt een tolvignet-verplichting. Informeer naar de juiste plek om dit vignet te bevestigen. Een onjuiste bevestiging kan u een boete opleveren.
  • Branden het rode en gele verkeerslicht tegelijkertijd? Maakt u zich dan gereed om weg te rijden. Een groen knipperlicht betekent: gereedhouden om te stoppen. Rijdt u bij geel licht door? Dan geldt dit als een overtreding, tenzij u de kruising zo dicht bent genaderd dat stoppen eigenlijk niet meer kan.