Welke regels gelden er voor het rijden met een paardentrailer?

Houd rekening met de volgende regels:

 • Rijbewijs BE of soms B
  Rijbewijs BE is verplicht als het ledig gewicht plus het laadvermogen van de trailer méér is dan 750 kilo. Is dit minder? Dan is rijbewijs B voldoende. Dit komt weinig voor. Voor deze regel zijn uitzonderingen. In bepaalde gevallen is het wel toegestaan om een trailer zwaarder dan 750 kg te trekken met alleen rijbewijs B. Dan moet wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • de trailer mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig; Dit betekent dus dat u ook met een trailer van 1200 kilo (ledig gewicht plus laadvermogen) mag rijden als uw auto 1201 kilo weegt.
  • de toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer zijn dan 3500 kg. Ook in dit geval geldt dat de trailer niet meer mag wegen dan de auto.
 • Maximale last en massa
  U mag de maximale trekhaaklast niet overschrijden. Dit kunt u terugvinden op het kentekenbewijs (zowel B als BE). Het trekkend voertuig en de trailer mogen samen niet meer wegen dan 3.500 kilo. Het gewicht van de trailer is vrij. Voor het trekkende voertuig geldt dat de toegestane maximum massa niet meer mag zijn dan 3.500 kilogram. Overigens is het maximaal te vervoeren aantal personen negen (inclusief de bestuurder).
 • Beremd
  De trailer moet geremd zijn als het ledig gewicht plus het laadvermogen van de trailer meer dan 750 kilogram.
 • Losbreekreminrichting
  Een losbreekreminrichting is verplicht als het ledig gewicht plus het laadvermogen van de trailer meer dan 1.500 kilo wegen.
 • Kenteken
  Een trailer zwaarder dan 750 kg mag vanaf september 2003 niet rijden zonder een eigen kentekenbewijs. Ook moet u zorgen voor een bijbehorend witte kentekenplaat.
 • Mistachterlicht
  Denk ook aan mistachterlichten. Trailers met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg moeten, ongeachte het bouwjaar van de aanhangwagen, vanaf 1 juli 2006 namelijk zijn voorzien van één of twee mistachterlichten. Voor trailers met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg geldt deze verplichting als zij na 31 december 1997 zijn geregistreerd.

Tip!
Houd er rekening mee dat een trailer het weggedrag van de auto sterk beïnvloedt. Rijd met aangepaste snelheid en houd meer afstand dan gebruikelijk. Probeer zo ver mogelijk vooruit te kijken en anticipeer tijdig.