Krijg ik mijn reparatiekosten vergoed als deze hoger zijn dan de dagwaarde van mijn auto?

Nee, u krijgt nooit meer uitgekeerd dan de dagwaarde van uw auto. Natuurlijk mag u de schade wel laten repareren als u bijvoorbeeld erg gehecht bent aan de auto. Het deel van de reparatiekosten dat de dagwaarde overstijgt, komt echter voor uw eigen rekening.
Aan de hand van onderstaand voorbeeld leggen wij dit uit.

Een voorbeeld
Stel, de reparatiekosten van uw auto bedragen € 3.000. De dagwaarde is € 2.000. Hoe vreemd dit ook klinkt, uw schade is niet altijd gelijk aan de reparatiekosten. In de wet staat dat uw schade wordt bepaald door de mate waarin uw privévermogen minder waard wordt. Bij het totaalverlies is uw vermogensschade gelijk aan de dagwaarde. De waardedaling van uw privévermogen is € 2.000. Uit economisch oogpunt is het voordeliger dat u met deze € 2.000 een soortgelijke auto koopt in plaats van de oude auto te laten repareren. Dat kost immers € 3.000. Uit technisch oogpunt is reparatie vaak nog wel mogelijk, maar volgens de wet krijgt u dan meer vergoed dan uw vermogensschade. Anders zou er meer betaald worden dan de auto nog waard is en dat is niet mogelijk.
U krijgt echter nooit meer uitgekeerd dan de dagwaarde van uw auto, in dit geval € 2.000.