Een boom van de gemeente valt op mijn auto. Moet de gemeente mijn schade vergoeden?

Nee, de gemeente is niet vanzelfsprekend aansprakelijk voor uw schade. U kunt wel proberen bewijsmateriaal te verzamelen als blijkt dat de boom van buitenaf duidelijk waarneembaar verrot was. Bijvoorbeeld door foto's van de bast en de boom te nemen of een boomexpert in te schakelen. Als u kunt aantonen dat de gemeente bij normale zorg en controle had moeten constateren dat de boom ziek was, is de gemeente aansprakelijk en moet zij uw schade vergoeden.