Mijn auto raakt total loss door een grote steen op de weg. Wie vergoedt mijn schade?

Degene die de steen op de weg heeft gelegd is aansprakelijk en moet uw schade vergoeden. Helaas is de dader meestal onbekend. Vaak kunt u de wegbeheerder niet aansprakelijk stellen omdat deze niet van de gevaarlijke situatie op de hoogte is. De wegbeheerder is namelijk alleen aansprakelijk als hij op de hoogte van het gevaar is en het gevaar niet heeft opgeheven. Of als hij nalaat maatregelen te treffen. Een voorbeeld hiervan is als er na wegwerkzaamheden veel grind op de snelweg is blijven liggen, waardoor uw auto wegglijdt en daar schade van ondervindt. Overigens is er bij schade aan uw voorruit of bij lakschade als gevolg van normaal wegspattende steentjes die onder je banden wegschieten, niemand aansprakelijk. Dit behoort tot het risico van het deelnemen aan het verkeer, tenzij het de wegbeheerder (dus zoals eerder vermeld) wel valt aan te rekenen.

Naar de politie
U kunt wel naar de politie stappen. Wellicht hebben meer personen over de steen op de weg geklaagd en is er bij de politie inmiddels bekend van wie de steen afkomstig is. Laat in ieder geval een politierapport opstellen.

Is de dader bekend?
Is eenmaal duidelijk wie verantwoordelijk is voor de steen op de weg? Dan kunt u deze persoon of diens autoverzekeraar aansprakelijk stellen.

Is de dader onbekend?
Blijft de veroorzaker onbekend? Dan kunt u proberen uw schade vergoed te krijgen door het Waarborgfonds Motorverkeer. Om in het geval van een onbekende veroorzaker een beroep op het Waarborgfonds te kunnen doen gelden wel een aantal voorwaarden.

  • De schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig of een daaraan gekoppelde aanhangwagen.
  • U moet laten zien dat u zich heeft ingespannen om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen (een politieaangifte, een buurtonderzoek of een advertentie). Doe dit zo snel mogelijk na het ontdekken van de schade.
  • Uw eigen verklaring alléén is onvoldoende bewijs. Zoek daarom getuigen.
  • Aan de hand van de politieaangifte en getuigenverklaringen moet vaststaan dat niet u, maar de onbekende partij aansprakelijk is voor de schade.

Houd verder rekening met het eigen risico van € 250,- van het Waarborgfonds. Dit bedrag wordt van een eventuele uitkering afgetrokken als de veroorzaker onbekend is.