Hoe kan ik mijn auto verzekeren?

U kunt uw auto op drie manieren verzekeren:

 • WA
  De WA-verzekering biedt dekking als mét of dóór uw motorrijtuig schade aan personen en zaken ontstaat. Ook zijn de kosten van rechtsbijstand in een procedure tegen u of uw verzekeraar verzekerd. De verzekeraar vergoedt bovendien de wettelijke rente, expertisekosten, kosten voor dossiervorming, vaktechnische kosten en bergingskosten. Het verzekerde bedrag is minimaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Eigen (auto)schade is niet verzekerd.
 • WA-beperkt casco
  De WA-beperkt cascoverzekering biedt naast de WA-dekking ook dekking voor:
  · brand;
  · diefstal;
  · ruitbreuk;
  · storm;
  · natuurrampen;
  · botsing met loslopende/vliegende dieren;
  · relletjes;
  · vervoer van het motorvoertuig;
  · vervoer van gewonden;
  · schade door luchtvaartuigen.
 • WA-casco (All Risk-verzekering)
  Naast de dekking op de WA-beperkt cascoverzekering biedt de WA-cascoverzekering (ook wel All Risk-verzekering genoemd) dekking voor:
  · botsing, omslaan en van de weg of te water geraken;
  · nadere van buiten komende oorzaken, ook als deze het gevolg zijn van een eigen gebrek.

  Eigen gebrek
  De WA-cascopolis dekt niet het eigen gebrek zelf, wel de gevolgen van het gebrek. Een voorbeeld. Door metaalmoeheid breekt een as, waardoor u tegen een boom rijdt. De schade aan de as is niet gedekt, maar de overige schade wel.