Wat is het verschil tussen de 'ongevallenverzekering voor inzittenden' en de 'schadeverzekering voor inzittenden'?

Uw passagiers kunnen bij een ongeval letsel oplopen. De ongevallenverzekering voor inzittenden of de schadeverzekering voor inzittenden keert in dat geval uit ongeacht de schuldvraag. In de polisvoorwaarden kunt u lezen waar u recht op heeft. Er zijn overeenkomsten tussen de twee verzekeringsvormen, maar ook verschillen.

Ongevallenverzekering voor inzittenden:

  • keert uit ongeacht de schuldvraag;
  • verzekerd zijn de bevoegde inzittenden;
  • keert alleen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit;
  • verzekerd bedrag per zitplaats is mogelijk;
  • de uitkering is een percentage van de verzekerde som. Het percentage dat wordt uitgekeerd is gelijk aan het percentage blijvende invaliditeit. 

Schadeverzekering voor inzittenden:

  • keert uit ongeacht de schuldvraag;
  • verzekerd zijn de bevoegde inzittenden;
  • verzekerd is letselschade van de inzittenden én schade aan zaken;
  • het verzekerd bedrag geldt voor alle inzittenden, dus ook voor de bestuurder;
  • de uitkering is gelijk aan de werkelijk geleden schade tot aan het maximaal verzekerd bedrag.

Een voorbeeld: zie het verschil
Het verzekerd bedrag op de ongevallenverzekering is € 10.000. Op de schadeverzekering is dit € 20.000. Bij een aanrijding breekt uw passagier haar arm. Operatiekosten: € 12.000. Ook is er schade aan haar dure horloge. Reparatiekosten: € 2.000. Is de passagier blijvend invalide? Dan keert de ongevallenverzekering een percentage van het verzekerde som uit. Dit percentage is gelijk aan het percentage blijvende invaliditeit. De overige schade betaalt de verzekeraar niet. De schadeverzekering betaalt de werkelijk geleden schade. In dit voorbeeld zijn dat de operatiekosten en de reparatiekosten van het horloge.