Ik heb beroep ingesteld tegen een verkeersboete. En nu?

De officier van justitie beslist uiterlijk zestien weken na het verlopen van de beroepstermijn op uw beroepschrift. De termijn van zestien weken mag de officier één keer verlengen met acht weken.
Overschrijding van deze termijn, zonder dat de officier van justitie aan u heeft laten weten dat de beslissing later volgt, is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De officier moet de beschikking dan ambtshalve vernietigen.