Wat houdt de parkeerbelasting in?

De parkeerbelasting of naheffingsaanslag wordt opgelegd als het voor de parkeerwacht of de politie niet duidelijk is dat de verschuldigde parkeerbelasting is voldaan. Bijvoorbeeld: u koopt geen parkeerkaartje, de op het parkeerkaartje vermelde parkeertijd is verstreken, de parkeerkaart is niet voor het gebied geldig, het kaartje ligt niet zichtbaar voor het raam in het voertuig. Als kentekenhouder kunt u in drie gevallen niet aangemerkt worden als belastingplichtige, namelijk:

  • Als het kentekenregister onjuiste informatie bevat: dat u kunt aantonen door het overleggen van een geldig vrijwaringsbewijs
  • Als u een huurovereenkomst overlegt: geldig voor een periode van korter dan drie maanden, waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren de huurder van het voertuig was;
  • Als u aannemelijk kan maken dat u buiten uw schuld de feitelijke beschikkingsmacht over de auto had verloren: denk hierbij aan diefstal of joy-riding.