Hoe zit het met de vergoeding van medische kosten in het buitenland?

Uw zorgverzekeraar vergoedt in principe alleen de kosten van medische zorg tot maximaal het in Nederland geldende tarief. De tarieven van medische zorg in het buitenland kunnen flink afwijken van de tarieven in Nederland. Dure ambulanceritten of gipsvluchten naar Nederland vallen vaak niet onder de dekking. Bekijk daarom de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering goed en controleer of er dekking in het buitenland is en wat die dekking precies inhoudt. Neem voor alle zekerheid contact op met uw verzekeraar. Overweeg vervolgens om een aanvullende dekking bij uw zorgverzekering en/of een medische kostendekking bij uw reisverzekering af te sluiten. De reisverzekeraar vergoedt dan mogelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.