Kan ik mijn straf uitzitten in Nederland?

Ja, soms is het mogelijk om een buitenlandse straf in Nederland uit te zitten. Die mogelijkheid bestaat omdat Nederland het Verdrag inzake de Overbrenging van Gevonniste personen heeft ondertekend. Maar dit is niet genoeg. Ook het land waar u veroordeeld bent, moet dat verdrag hebben ondertekend of apart met Nederland een verdrag hebben gesloten. We zeggen dan dat Nederland een verdragsrelatie moet hebben met dat andere land. Meer dan 60 landen zijn aangesloten bij het Overbrengingsverdrag. Daarnaast heeft Nederland met drie landen een apart verdrag gesloten: met Marokko, Venezuela en Thailand.

Voorwaarden aan de overlevering: de WOTS
In de Nederlandse Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (ook wel de WOTS genoemd) staan belangrijke voorwaarden voor de overlevering naar Nederland. Als daar niet aan wordt voldaan, kunt u niet worden uitgeleverd. De belangrijkste zijn dat u moet zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf en dat het feit waarvoor u bent veroordeeld ook in Nederland strafbaar moet zijn. Wilt u alle voorwaarden nalezen? Lees dan artikel 3 en verder van de WOTS.

Aanvraag indienen
Voor het uitzitten van een straf in Nederland moet u een aanvraag indienen bij de Afdeling internationale Rechtshulp in Strafzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uiteindelijk beslist zowel Nederland als het land waar u veroordeeld bent over uw verzoek.