Kan ik na mijn arrestatie worden uitgeleverd aan een ander land?

De hoofdregel is dat de verdachte van een strafbaar feit alleen in het land waar het strafbare feit is gepleegd kan worden berecht. Datzelfde geldt voor het uitzitten van een opgelegde straf. Vlucht de verdachte naar een ander land, dan zou dat problematisch worden. Daar is een oplossing voor: een verdachte kan worden uitgeleverd.

Stel dat u als Nederlander wordt verdacht van een misdrijf in het buitenland en dat u vlucht naar Nederland. Het land waar het misdrijf is gepleegd, kan Nederland verzoeken om uw uitlevering. Moet Nederland altijd aan zo’n verzoek voldoen? Nee, u wordt als verdachte niet zomaar door Nederland uitgeleverd. Er gelden verschillende voorwaarden, maar de belangrijkste voorwaarde is toch wel dat Nederland met het land dat om uw uitlevering verzoekt een toepasselijk verdrag heeft gesloten. In artikel 5 en verder van de Nederlandse Uitleveringswet leest u alle voorwaarden terug.

In Nederland gelden twee wetten waarin specifieke regels staan over de uitlevering naar een ander land. Op uitleveringen naar een land van de Europese Unie is de Overleveringswet van toepassing. De Uitleveringswet is van toepassing op uitleveringen naar andere landen (bijvoorbeeld Hong Kong of de Verenigde Staten).