Hoe worden mijn functieniveau en salarisschaal bepaald?

Uw functieniveau en de bijbehorende salarisschaal worden beschreven en gewaardeerd met behulp van een functiewaarderingssysteem. Als u de functie niet eerder heeft uitgeoefend, is het mogelijk dat u eerst in een aanloopschaal wordt geplaatst totdat u de functie volledig en naar behoren vervult.