Welke verplichtingen heeft een werkgever bij loonbeslag?

Een werkgever moet meewerken aan een loonbeslag. De werkgever moet een gedeelte van het loon van de werknemer overmaken aan de deurwaarder.
Om de hoogte van dit bedrag vast te stellen overlegt de deurwaarder een vragenlijst aan de werkgever. Deze vragenlijst gaat over het loon van de werknemer. De werkgever is verplicht om dit formulier in te vullen. De werkgever moet dit formulier binnen vier weken terugsturen.

De verklaring van de werkgever bevat informatie over het inkomen en de gezinssituatie van de werknemer. De deurwaarder berekent aan de hand van deze verklaring de beslagvrije voet. De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen een kopie van de verklaring naar de werknemer.  Met deze informatie kan de werknemer de gegevens controleren.