Wat kan ik doen als ik AOW-uitkering tekort kom?

U kunt uw AOW-uitkering op verschillende manieren aanvullen:

 • Door een vrijwillige verzekering.
  Als u in het buitenland gaat wonen, kunt u zich binnen één jaar na het einde van de verplichte verzekering voor een periode van tien jaar vrijwillig verzekeren voor de AOW bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Was u op 31 december 2000 al vrijwillig verzekerd en blijft u dat ook? Dan telt deze beperking niet.
 • Door AOW in te kopen.
  Als u na 1 januari 2001 in Nederland bent komen wonen, dan kunt u de jaren waarin u niet verzekerd was voor de AOW inkopen. Het gaat om de jaren tussen uw 15e en het jaar dat u in Nederland bent komen wonen. Zorg ervoor dat u binnen vijf jaar nadat u in Nederland bent komen wonen het verzoek indient bij de SVB.
 • Door een beroep te doen op de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).
  Als uw inkomen daalt onder het sociaal minimum en u daarnaast geen andere inkomsten hebt (zoals een aanvullend pensioen of een lijfrente), kunt u een beroep doen op de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Deze regeling voorziet in een aanvulling van uw inkomen tot het sociaal minimum. Voor meer informatie kunt terecht bij uw gemeente en bij de SVB.
 • Door aan de voorwaarden van de overgangsbepalingen te voldoen.
  De AOW is op 1 januari 1957 ingegaan. Het kan dus zijn dat u op die datum al ouder dan 15 jaar was, zodat u geen verzekeringsjaren hebt kunnen opbouwen tussen uw 15e verjaardag en 1 januari 1957. In de AOW zijn daarvoor overgangsbepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat die jaren toch als verzekerde jaren worden gezien. U moet dan na uw 59e verjaardag al dan niet onafgebroken gedurende 6 jaar in het Koninkrijk Nederland hebben gewoond, de Nederlandse nationaliteit hebben en in Nederland te wonen.