Mijn werkgever vindt dat ik niet goed functioneer. Kan hij mij zomaar ontslaan?

Nee, vanaf 1 juli 2015 worden de ontslagcriteria in de wet opgenomen. Als uw werkgever u wilt ontslaan, moet hij kiezen welke ontslaggrond hij gebruikt. De rechter zal de door uw werkgever aangedragen ontslagreden(en) streng toetsen.

Uw werkgever moet aan de hand van een goed opgebouwd personeelsdossier kunnen aantonen waarom hij u precies wilt ontslaan. Een goed opgebouwd personeelsdossier bevat bijvoorbeeld verslagen van functioneringsgesprekken en laat zien welk verbetertraject uw werkgever u heeft aangeboden. Zonder dit dossier heeft de ontslagaanvraag van uw werkgever vrijwel geen kans van slagen. Ook moet duidelijk in het ontbindingsverzoek naar voren komen dat uw werkgever heeft onderzocht of u binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie. Eventueel met behulp van scholing.