Heeft de curator een ontslagvergunning nodig om mij te ontslaan?

Nee, de curator kan zonder ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst met u opzeggen. Met de korte termijnen van maximaal zes weken uit de Faillissementswet. De curator zal allereerst moeten vaststellen dat uw werkgever echt failliet is. Navraag kan plaatsvinden bij de Kamer van Koophandel, de website rechtspraak en de Griffie van de Rechtbank (faillissementenregister). Na een faillissement vervallen alle opzegverboden.