Wanneer krijg ik een uitkering vanwege betalingsonmacht?

Als vaststaat dat het loon niet is betaald ten gevolge van de betalingsonmacht van de werkgever, dan keert het UWV uit wat u nog tegoed heeft van de (ex-)werkgever. Het UWV probeert dat te verhalen op de failliete boedel.

  • Het loon over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, spaarloon, 13e maand, atv/adv-dagen.
  • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Als de werknemer op 1 januari 1999 al in dienst was bij de werkgever en de werknemer toen 45 jaar of ouder was, dan kan een langere opzegtermijn met een maximum van 19 weken gelden.
  • Vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierechtwaarden, pensioenpremie, bijdragen aan het tijdspaarfonds over maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband.

Raadpleeg voor meer informatie de website van UWV.