Thema

Wonen

Zoeken

Wat zijn de regels voor het plaatsen van ramen en balkons aan mijn huis?

Volgens de wet moeten vensters, andere muuropeningen en balkons of soortgelijke werken op minimaal twee meter van de erfgrens (dit is de grens tussen uw erf en dat van de buren) zijn aangebracht. De gedachte hierachter is het beschermen van de privacy. Het is daarom ook van toepassing op serres, erkers en dakterrassen.

Wanneer is deze regel niet van toepassing?

 • Bij een openbare weg
  Ligt er een openbare weg tussen uw perceel en dat van de buren? Dan is deze wetsbepaling niet van toepassing. Ook niet als de afstand tot de erfgrens met inbegrip van de openbare weg minder dan twee meter bedraagt. 
 • Bij verjaring na twintig jaar
  In dit soort zaken is verjaring van groot belang. De aanwezigheid van een raam of balkon binnen de verboden zone van twee meter is in principe onrechtmatig. Vanaf het moment dat een raam wordt geplaatst begint er echter een verjaringstermijn te lopen. Die termijn duurt twintig jaar en gedurende die periode kan de buurman vorderen dat het raam wordt verwijderd. Deze vordering om iets tegen het raam te ondernemen verjaart dan meestal na twintig jaar. Na die periode van twintig jaar mag het raam of de muuropening blijven zitten. U mag vervolgens binnen twee meter van het raam geen bebouwing plaatsen die uw buren hindert.
 • Vaststaande ramen, voorzien van melkglas
  Volgens de wet mag u wel lichtopeningen maken als deze zijn voorzien van vaststaande ramen met melkglas. Verlangt u van de buren dat zij het raam of de betreffende muuropening verwijderen? Dan kunnen uw buren de onrechtmatigheid wegnemen door dichte ramen te plaatsen en deze te voorzien van melkglas.
 • U geeft de buren toestemming
  Geeft u de buren zelf toestemming? Dan is het plaatsen van een raam of een balkon binnen twee meter van de erfgrens toegestaan. Deze toestemming kunt u laten inschrijven bij het Kadaster. Als de toestemming niet is ingeschreven, kunnen opvolgende eigenaren daar geen gebruik van maken.

Let op bij nieuwbouwwoningen!
Bij nieuwbouw moet u goed opletten. Vaak worden in grotere nieuwbouwprojecten erfdienstbaarheden gevestigd die de situatie direct na de bouw 'legaliseren'. Als er toevallig ramen of balkons binnen de verboden zone van twee meter aanwezig zijn, dan moet u dat op grond van deze erfdienstbaarheid accepteren.