Hoe kan ik een verzoek om planschadevergoeding indienen?

Een verzoek om vergoeding van planschade moet u schriftelijk en binnen vijf jaar indienen bij de gemeente. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier ophalen bij de gemeente. Als aanvrager van het verzoek om planschadevergoeding moet u leges betalen. Het bedrag varieert per gemeente (tussen de € 300,00 en € 500,00). U krijgt dit bedrag terug als het verzoek om vergoeding van planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.