Ik veroorzaak planschade door te gaan verbouwen in afwijking van een bestemmingsplan. Moet ik de schade vergoeden?

Ja, in principe wel. Voordat de gemeente toestemming voor de verbouwing verleent (een omgevingsvergunning afgeeft) zal de gemeente met u een planschadeovereenkomst hebben gesloten. In die overeenkomst wordt vastgelegd dat u de eventuele schade zult vergoeden. Omdat een verzoek tot tegemoetkoming tot vergoeding van planschade bij de gemeente moet worden ingediend en de gemeente de tegemoetkoming betaalt, zult u als veroorzaker de kosten weer aan de gemeente moeten vergoeden.