Kan de volledige planschade worden vergoed?

Nee, niet de volledige schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2 - 5% van de waarde van uw woning. Vaak wordt een hoger eigen risico aangehouden, met name als het gaat om een stedelijk gebied. Van het schadebedrag wordt dan dus een een bedrag ter grootte van bijvoorbeeld 2% van uw woning afgetrokken. De tegemoetkoming wordt verhoogd met de wettelijke rente. Deze wordt berekend over de periode vanaf de ontvangst van de aanvraag tot het moment van uitbetaling. Daarnaast worden de door u betaalde leges terugbetaald. U krijgt de betaalde leges niet terug als de gemeente geen vergoeding van de planschade toekent.