Wat is planschade?

Planschade is de schade die u lijdt doordat u in een planologisch nadeliger positie bent gekomen. Er wordt bijvoorbeeld in uw directe omgeving in afwijking van de bestemmingsplanregels een woonwijk of een snelweg, waardoor uw woning in waarde vermindert. U kunt op twee manieren met planschade worden geconfronteerd: als gedupeerde of als veroorzaker van de planschade.