Voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag

Heeft uw werkgever u schriftelijk aangegeven u te willen ontslaan en bent u het daar niet mee eens? Met deze voorbeeldbrief maakt u bezwaar tegen het ontslag.

Zo gaat u aan de slag

  1. Ga bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid na of uw werkgever toestemming heeft van het UWV. Bij ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie gaat u na of er een verzoekschrift is ingediend bij de kantonrechter.
  2. Is het bovenstaande niet het geval? Stuur dan een aangetekende brief waarbij u bezwaar maakt om uw arbeidscontract te beëindigen.      
  3. Krijgt u geen reactie of komen jullie er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk

  • Stuur alleen een bezwaarbrief als u een schriftelijke bevestiging van uw werkgever heeft gehad van uw ontslag.
  • Dit is een voorbeeldbrief van DAS. U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post / e-mail. Bewaar een kopie voor uzelf.

Download voorbeeldbrief (gratis)