Hoe gaat on­ze let­sel­scha­de­ju­rist voor u aan de slag?

De letselschadejuristen van DAS volgen onderstaand 5 stappenplan, om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Stap 1: Opvragen van relevante gegevens
Uw letselschadejurist verzamelt zoveel mogelijk gegevens. Hij schrijft de aansprakelijke partij aan, informeert bij getuigen en vraagt het proces verbaal op. Met deze informatie wordt bepaald of de aansprakelijke partij verantwoordelijk kan worden gehouden voor uw letselschade. De letselschadejurist overlegt daarna met u of een schadeclaim haalbaar is.

Stap 2: Begeleiding

Uw letselschadejurist treedt op als uw persoonlijke belangenbehartiger. Hij vraagt uw medische gegevens op, om daarmee de hoogte van de schadeclaim te kunnen onderbouwen.

Stap 3: Aanvragen voorschotten
Is de aansprakelijkheid erkend? Dan vraagt uw letselschadejurist de aansprakelijke partij om een voorschot op uw schadevergoeding. Mocht het nodig zijn, dan kan uw jurist meerdere malen om voorschotten vragen, tijdens de looptijd van uw schadeclaim.

Stap 4: Definitieve schadevergoeding
Uw zaak kan pas afgerond worden, als u weer volledig bent hersteld. Helaas kan het ook gebeuren dat uw klachten niet verdwijnen. In dat geval kan een medisch deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomstige) schade bepalen.

Stap 5: Afronding
Na stap 5 kunnen er drie situaties ontstaan:

1. De aansprakelijke partij gaat akkoord
Als de aansprakelijke partij bereid is het gevraagde schadebedrag te betalen, kunnen wij uw zaak snel afwikkelen.

2. De aansprakelijke partij doet een tegenbod
Als de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevraagde schadebedrag en een tegenbod doet, dan ontstaat meestal een onderhandelingsfase, waarbij vaak alsnog een overeenkomst volgt. Uw letselschadejurist onderhandelt namens u met de aansprakelijke partij en informeert u hierover.

3. De aansprakelijke partij wil niet onderhandelen
Als de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevraagde schadebedrag en ook niet wil onderhandelen, dan adviseren wij u over de haalbaarheid van uw schadeclaim in een persoonlijk gesprek.

Afspraak voor gratis intake