Car Driver Deals: je auto opgehaald door autoverhuurder, wat nu?

Het zal je maar gebeuren. De auto die je dagelijks gebruikt om je bijvoorbeeld naar je werk, familie of afspraken te brengen, wordt ineens in beslag genomen. Klanten van Car Driver Deals (CDD) worden hiermee geconfronteerd, omdat CDD niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De daadwerkelijke eigenaren van de auto’s, zoals Avis, Sixt of A-point, eisen de auto’s terug. Dat kan op grond van een opgenomen bepaling in de contracten.

 

Het gaat om enorme bedragen die mensen vooruit hebben betaald aan CDD. Vaak is het gehele leasebedrag al in een keer vooruitbetaald. Sommige autobedrijven vragen de gedupeerden eerst om de auto in te leveren, maar anderen halen de auto gewoon op, zonder dat je daar bericht over krijgt. Via een track & trace weten ze waar de auto’s zich bevinden.

Momenteel weten we alleen dat de gedupeerden verplicht zijn de auto’s in te leveren. In de overeenkomst is in artikel 18 opgenomen dat de contractant weet dat de auto eigendom is van een derde partij en dat de auto afgestaan moet worden als de eigenaar daarom vraagt. Doe je dat niet? Dan riskeer je aanvullende kosten.

De autobedrijven zeggen om verschillende redenen de samenwerking met CDD op. Gedupeerden moeten de overeenkomst met CDD opzeggen en terugbetaling vorderen van (een deel) van het vooruitbetaalde leasebedrag. Gaat CDD failliet? Dan moeten gedupeerden zich melden bij de aangewezen curator.

Als de auto nog niet geleverd is, adviseren wij om na te gaan of de overeenkomst kosteloos opgezegd kan worden op grond van artikel 7 van de overeenkomst. Als kosteloos opzeggen niet meer mogelijk is, adviseren wij af te wachten of de auto alsnog geleverd wordt. Als dat uitblijft of als de auto alsnog moet worden afgegeven, kunnen gedupeerden de overeenkomst ontbinden en hebben ze recht op terugbetaling van de vooruitbetaalde bedragen.

Wat moet je doen als je je auto moet inleveren?

  1. Je moet in de eerste plaats medewerking verlenen. Dat betekent dat je de auto helaas moet inleveren. Doe je dat niet dan riskeer aanvullende kosten. In het contract tussen CDD en de autobedrijven is dat vastgelegd en in veel gevallen ook in de contracten tussen CDD en de gedupeerden.
  2. Teken vervolgens het innameformulier onder protest
  3. Meld de zaak aan voor juridische hulp of advies
Woordvoering