Checklist burenoverlast

De meubels trillen, de kopjes rinkelen. Luide stemmen, harde muziek, gierende boren of blaffende honden. Het is weer zo ver: de overlast van je buren loopt de spuigaten uit. Tijd om er wat aan te doen. Doordat we door het coronajaar veel binnen zaten, steeg het aantal burenruzies. Buurtbemiddelingsorganisaties spreken van een record aantal in burenruzies, waaronder geluidsoverlast het grootste probleem was. Hoe kun je het beste handelen om een conflict met je buren te voorkomen? Los het op met onze checklist.

Tip 1 Trek vroegtijdig aan de bel

Zonder eerst frustraties op te bouwen, is het beter eerder aan de bel te trekken. De geluiden die buren maken zijn vaak onbewust. Pas als je ze erop attendeert en hoe dat geluid klinkt, komt er vanzelf meer begrip. Praat dus met elkaar.

Tip 2 Maak afspraken

Probeer gezamenlijk tijden af te spreken. Bijvoorbeeld een tijdstip wanneer de muziek zachter moet of hoe vroeg de buren beginnen met veel lawaai te klussen. Rekening met elkaar houden wordt steeds meer de norm nu we veel binnen en rondom het huis verblijven en werken. Maak daarom afspraken met elkaar.

Tip 3 Praktische aanpassingen doen

Kleine aanpassingen in huis kunnen geluidsoverlast al verminderen. Denk aan het verplaatsen van de boxen, het uitzetten van de bas, het dichthouden van deuren of het plaatsen van een tapijt. Maak het bespreekbaar.

Tip 4 Houd de overlast bij

Vaak zijn je buren zich er niet van bewust dat zij voor geluidsoverlast zorgen. Daarom is ons advies altijd met elkaar te praten. Het helpt om de overlast bij te houden. Dus noteer het geluid, hoe het klinkt en wanneer je het hoort. Doe navraag of andere buren ook overlast ervaren.

Tip 5 Juridische hulp inschakelen

Mocht bovenstaande niet helpen, neem dan vooral contact met ons op. We bespreken samen met je wat een volgende stap kan zijn. Bijvoorbeeld het opstellen van een juridische brief, mediation of externe hulp. Naar de rechter gaan verbetert de relatie meestal niet en je moet vaak nog met elkaar verder. Je blijft immers elkaars buren. Meestal kom je er samen wel uit.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Woordvoering
Woordvoering van DAS is een verzamelaccount voor een aantal collega's van DAS die communicatie verzorgen uit naam van DAS.
Meer artikelen van Woordvoering