Commissie van Beroep van het Kifid stelt DAS in het gelijk over het recht op vrije keuze rechtshulpverlener

Door de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is uitspraak gedaan over de vrije keuze van rechtshulpverlener in Nederland, ook wel vrije advocaatkeuze genoemd. Hierin stelt de Commissie van Beroep juridisch dienstverlener DAS, in het gelijk.

 

DAS ging in beroep tegen de uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid omdat die volgens DAS onjuist was en bovendien vergaande gevolgen had voor alle rechtsbijstandverzekeraars. Het ging hierbij over een zaak van een klant van DAS die een vergoeding vorderde voor gemaakte advocaatkosten, terwijl de zaak niet voor de rechter kwam. De Commissie van Beroep stelt nu dat DAS terecht de kosten voor een externe advocaat niet heeft vergoed, omdat er geen sprake was van een gerechtelijke procedure.

Duidelijke uitspraak

De Commissie van Beroep vindt dat de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie niet past in het stelsel van de Europese richtlijn en ook niet strookt met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Alleen bij een gerechtelijke of administratieve procedure heeft de verzekerde recht op vrije keuze van rechtshulpverlener. De Geschillencommissie stelde eerder dat die keuze er is in elke fase van een procedure, dus ook in de buitengerechtelijke fase. Deze uitspraak is nu van tafel; de uitspraak van de Commissie is onherroepelijk.

Juridische hulp in natura

Verzekerden voor rechtsbijstand krijgen hulp van juristen en advocaten in dienst bij DAS als er sprake is van een juridisch probleem. Bij DAS werken 800 juristen en 100 advocaten in 40 rechtsgebieden die klanten helpen in elke fase van een geschil. Dit is de kern van een natura-verzekering. Als er sprake is van een administratieve of gerechtelijke procedure en de verzekerde kiest voor een externe juridisch hulpverlener, dan vergoedt DAS de kosten. Door de uitspraak van de Commissie van Beroep blijft het goed werkende systeem van natura-rechtsbijstand overeind.

Maatschappelijke functie rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekeraars staan voor breed toegankelijke én kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening, die vanwege het solidaire karakter van de natura-rechtsbijstandverzekering uitkomst biedt voor een grote groep consumenten en ondernemers met juridische problemen. Jaarlijks lossen de rechtsbijstandverzekeraars zo’n 400.000 geschillen op. De kwaliteit van de dienstverlening is hoog, gemiddeld krijgen rechtsbijstandverzekeraars een 8,2 van klanten.

De uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid is goed nieuws voor vele verzekerden, die terugvallen op hun rechtsbijstandsverzekering voor brede hulp in geval van een juridische vraag of conflict’, zegt Hanneke Jukema, CEO van DAS. ‘De kosten voor een rechtsbijstandverzekering zijn laag, waardoor juridische hulp toegankelijk is voor een grote groep Nederlanders. Voor deze maatschappelijke functie van rechtsbijstand maakt DAS zich sterk.