DAS introduceert DAS voor Ondernemers

Deze week introduceert DAS een nieuwe verzekering: DAS voor Ondernemers. Een uitgebreide rechtsbijstandverzekering voor mkb’ers en zzp’ers. Hiermee vervangt DAS de huidige verzekeringen voor ondernemers door één verzekering.

 

DAS voor Ondernemers biedt juridische hulp bij conflicten die in de dagelijkse praktijk voorkomen. Denk hierbij aan conflicten over contracten met klanten en leveranciers, het huren van een pand of problemen met personeel. Ook kan de ondernemer op ieder moment advies vragen. De juristen en advocaten van DAS denken graag mee.

DAS voor Ondernemers kent een ruime dekking. Het goede van de bestaande zakelijke verzekeringen is behouden en waar nodig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of nieuwe regelgeving. Ook zijn de voorwaarden herschreven en voorbeelden van wat onder de dekking valt toegevoegd. Zo ziet de adviseur en ondernemer in één oogopslag op welke terreinen de verzekering juridische hulp biedt.

De incassodekking blijft gehandhaafd, maar nu zonder kostenrisico’s voor de verzekerde. Verrekening van incassokosten met een geïncasseerde factuur vindt dus niet meer plaats. Daarnaast is rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen in klacht – en tuchtrecht en verwerking van persoonsgegevens. Conflicten op dit vlak zijn verzekerd. Maar ook met aankomende wetgeving zoals de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 is rekening gehouden.

Voorkomen is altijd beter dan genezen

Met DAS voor Ondernemers zijn klanten verzekerd voor deskundig advies en juridische hulp. Maar ondernemers kunnen ook zelf aan de slag. Met meer dan 150 documenten die DAS gratis en tegen betaling beschikbaar stelt in de documenten selfservice van DAS. “Veel conflicten kunnen vooraf worden voorkomen door alles goed te regelen en documenten op orde te hebben”, zegt Esther Jelsma, directeur Sales bij DAS.

Uit onderzoek van DAS eind vorig jaar bleek dat 1 op de 3 ondernemers twijfels heeft over de algemene voorwaarden van hun onderneming. Ondernemers kunnen op www.das.nl/juridisch-sterk hun algemene voorwaarden checken. Zo weet een ondernemer binnen drie minuten of voor de onderneming alles juridisch goed is geregeld.

Conversie start binnenkort

DAS voor Ondernemers vervangt de bestaande verzekeringen DAS RechtsPartner, DAS Optimaal en DAS voor ZZP. Voor de zomer start DAS met de conversie binnen de eigen, bestaande portefeuille, de volmachten volgen erna. “Voor de volmachten geldt dat we kiezen voor dezelfde aanpak als bij DAS voor Particulieren Totaal, omdat we hier zeer goede reacties op hebben gekregen. Klantbehoud en klantbelang staat steeds centraal in onze aanpak.”, aldus Esther Jelsma.

Woordvoering