DAS komt met een verzekering voor mobiliteit: DAS voor Onderweg

De nieuwe polis biedt verkeersdeelnemers rechtsbijstand bij calamiteiten. Nieuw is dat de verkeersdeelnemer is verzekerd ongeacht op welke manier hij of zij deelneemt aan het verkeer. DAS voor Onderweg vervangt alle verkeersrechtbijstandverzekeringen van DAS.

De huidige verkeerpolissen worden geconverteerd naar de nieuwe polis. ‘Met DAS voor Onderweg hebben we straks één polis voor alle verkeerdeelnemers. Wel zo duidelijk voor de klant’, aldus Milko Arendse, senior productmanager bij DAS.

Aandacht voor mobiliteitsrisico’s

Uitgangspunt bij de ontwikkeling is: welke risico’s loop je in het verkeer? De nieuwe polis biedt rechtszekerheid waar het om mobiliteitsrisico’s gaat. ‘Het belang van de persoon staat centraal en niet het vervoersmiddel waar je je mee voortbeweegt. Denk bijvoorbeeld aan dekking wanneer je de auto leent van iemand anders (sharing) of dekking bij het gebruik van een speed pedelec, legt Arendse uit.

Klaar voor de toekomst

‘Onze mobiliteitsverzekering haalt de toekomst naar nu. Wij kunnen moeiteloos aanhaken bij de ontwikkelingen die recentelijk nog geschetst zijn door de Mobiliteitsalliantie. De kern van dit plan is dat we van het bezit naar het gebruik van een voertuig gaan. Dat roept de vraag op hoe wij als samenleving in de toekomst om willen gaan met risico’s die verbonden zijn aan de veranderde vormen van mobiliteit, zoals deelauto’s en autonome voertuigen’.

Woordvoering