DAS Rechtsbijstand ondersteunt Stand Firm-verklaring

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne worden de vrede en democratie in Europa ernstig bedreigd. Ons medeleven daarbij gaat allereerst uit naar de inwoners van Oekraïne en wij hopen dat op zo kort en zo verantwoordelijk mogelijke termijn een einde komt aan de Russische inval en de effecten daarvan. 

Wij kunnen intussen zelf niet zwijgzaam toekijken of de blik afwenden en doorwerken. Zakelijke dienstverleners in Nederland en Europa dragen daarin ook een verantwoordelijkheid. DAS Rechtsbijstand ondersteunt daarom de Stand Firm-verklaring die op initiatief van een twintigtal advocatenkantoren eerder deze maand is opgesteld en waar steeds meer kantoren zich bij aansluiten.

Vanzelfsprekend volgt DAS Rechtsbijstand te allen tijde geldende wet- en regelgeving, en daarmee ook de sanctiewetgeving die in werking is getreden naar aanleiding van het optreden van Rusland jegens Oekraïne. In lijn met de Stand Firm-verklaring doen wij een beroep op alle advocatenkantoren in Nederland om deze verklaring te steunen. De volledige verklaring is hier te lezen.

Verklaring Stand firm

Woordvoering
Woordvoering van DAS is een verzamelaccount voor een aantal collega's van DAS die communicatie verzorgen uit naam van DAS.
Meer artikelen van Woordvoering