DAShboard vierde kwartaal 2020

Juridisch dienstverlener DAS geeft per kwartaal de belangrijkste ontwikkelingen weer in een DAShboard. In het DAShboard van het vierde kwartaal 2020 is er wederom veel aandacht voor meldingen en vragen vanwege de coronacrisis. DAS heeft honderden vragen én antwoorden gepubliceerd op de website.

In dit DAShboard vind je een overzicht van de meldingen en vragen in het derde kwartaal van 2020.

Woordvoering
Woordvoering van DAS is een verzamelaccount voor een aantal collega's van DAS die communicatie verzorgen uit naam van DAS.
Meer artikelen van Woordvoering