Nieuwe wetten in 2023: een aantal belangrijke op een rij

In 2023 staat er een aantal belangrijke nieuwe wetten en regels op de agenda. Met welke nieuwe of aangescherpte wetten en regelingen krijg je in 2023 te maken? De Omgevingswet is een belangrijke. Maar dat is zeker niet de enige nieuwe wet die gepland staat. We zetten een aantal belangrijke op een rij.

 

Omgevingswet

Een wet waar al een tijd lang aan gewerkt wordt is de Omgevingswet. De wet zou per 1 januari ingaan maar is opnieuw uitgesteld tot 1 juli 2023. Deze wet is met name belangrijk als je verbouwplannen hebt. Gemeenten gaan straks (ver)bouwplannen op twee manieren toetsen: een bouwtoets en een omgevingstoets. Er wordt straks door gemeenten gekeken wat de impact op de omgeving is als je bijvoorbeeld een aanbouw wil plaatsen. Het is in ieder geval belangrijk om van tevoren goed uit te zoeken of je een vergunning nodig hebt. Dat kan per gemeente verschillen. Wel kun je straks eenvoudiger vergunningen aanvragen:. Ook worden de procedures ingekort. Alle omgevingsvergunningen moeten voortaan binnen 8 weken worden afgehandeld.

Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Deze wet is ook uitgesteld tot 1 juli 2023. We willen wonen en werken in kwalitatief goede gebouwen. Gebouwen die brandveilig zijn, die weinig energie gebruiken en een comfortabel binnenklimaat hebben. Aannemers krijgen door de Wkb meer verantwoordelijkheid. Op onze site vind je meer informatie hierover.

Energielabel C verplichting kantoren

Met ingang van 1 januari 2023 moeten alle kantoren vanaf 100m2 minimaal een energielabel C hebben. Deze verplichting volgt feitelijk uit een wijziging van het Bouwbesluit 2012 en komt voort uit de verduurzamingsopgave waarvoor wij met zijn allen staan. Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken en daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige kantoorgebouwen kunnen daarbij helpen. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, kan er worden gehandhaafd door het bevoegde gezag. Een mogelijkheid is dan dat er een gebruiksverbod wordt opgelegd. Dat betekent dat er (tijdig) maatregelen moeten worden genomen om aan deze verplichting te voldoen. Het is dus van groot belang dat je hierop voorbereid bent. Niet voor alle kantoorgebouwen geldt deze nieuwe verplichting.

Kort gezegd zijn uitgezonderd:

1.Kantoren met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 100m2;

2.Het gebouw waar het kantoorgebouw deel van uitmaakt heeft als hoofdfunctie geen kantoorfunctie, doordat de kantoorfunctie minder dan 50% van het totale oppervlakte van het gebouw uitmaakt. Bijvoorbeeld kantoren in detailhandel, hotels en horecabedrijven;

3.Alle kantoorgebouwen die zijn aangewezen als Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument;

4.Kantoorgebouwen die binnen 2 jaar worden onteigend, gesloopt of getransformeerd;

5.Kantoorgebouwen waarvan de investeringen om energielabel C te realiseren een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. In dit geval behoeven alleen de maatregelen genomen te worden met een terugverdientijd tot en met 10 jaar.

Wet werken waar je wilt

Afgelopen zomer werd de “Wet werken waar je wilt” door de Tweede Kamer aangenomen. In het aanvankelijke voorstel was het de bedoeling dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier behandeld zou worden als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Door deze aanpassing zou een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld worden als andere verzoeken inzake arbeidsduur en werktijden die kunnen worden gedaan op grond van de Wet flexibel werken. Na een SER-advies werd het voorstel aangepast.

In het aangepaste en inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen voorstel staat nu dat de werkgever het werknemersverzoek ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ moet beoordelen. Dat houdt in dat hij bij zijn besluit alle verschillende werkgevers- en werknemersbelangen zorgvuldig moet afwegen. Tegelijkertijd vraagt dit van de werknemer dat hij ‘een gedegen motivering’ moet geven bij zijn verzoek. De wetswijziging geeft de werknemer juridisch een betere positie, terwijl de werkgever de vrijheid behoudt voor maatwerk. Verwachting is dat de Eerste Kamer het eerste kwartaal van volgende jaar het wetsvoorstel zal behandelen en medio 2023 de Wet werken waar je wilt een feit is.

Gezamenlijk gezag bij erkenning vanaf 1 januari 2023

Wanneer vanaf 1 januari 2023 een kind wordt erkend door een ongehuwde of niet-geregistreerde partner, krijgt die erkenner van rechtswege ook het ouderlijk gezag over dit kind. Dit geldt overigens niet voor kinderen die tijdens de zwangerschap al vóór 1 januari 2023 zijn erkend, maar pas na 1 januari 2023 worden geboren. Als een kind na 1 januari 2023 wordt geboren en erkend, wordt alleen over dat kind gezag verkregen en niet ook voor andere kinderen geboren vóór 1 januari 2023.

Helmplicht voor snorfietsbestuurders

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een helmplicht voor snorfietsbestuurders. Bestuurders van een snorfiets moeten een helm dragen, niet alleen als zij op de rijbaan rijden, maar ook op fietspaden.