Nieuwe wetten voor ondernemers in 2022: een aantal belangrijke op een rij

Met welke nieuwe of aangescherpte wetten en regelingen krijgen ondernemers in 2022 te maken? Op het gebied van consumentenkoop staan er een aantal wijzigingen op stapel, maar ook de Omgevingswet is een belangrijke nieuwkomer. Wat betekent dat in de praktijk?

 

1.Nieuwe regels voor consumentenkoop en voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten

In het voorjaar van 2022 wordt het consumentenkooprecht aangepast en komen er specifieke regels voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. In 2019 zijn twee Europese richtlijnen gepubliceerd. Dit zijn kort gezegd de Richtlijn verkoop goederen en de Richtlijn digitale inhoud. Door deze richtlijnen zullen de regels voor consumentenkoop en de levering van digitale inhoud en diensten in de hele EU ongeveer gelijk zijn. Hiermee moet het voor handelaren makkelijker zijn om zaken te doen over de grens. Het wetsvoorstel waarmee Nederland aan de richtlijnen voldoet, ligt nog bij de Tweede Kamer.

Garantie

De nieuwe regels zullen de positie van de consument ten opzichte van de verkoper op een groot aantal punten versterken. Zo krijgt de consument niet langer zes maanden (de huidige situatie), maar een jaar wettelijke 'garantie'. Er worden nieuwe regels gegeven voor de conformiteit van een product. De belangrijkste nieuwe regel is, dat de verkoper die producten met digitale elementen voor software-updates moet zorgen, zodat het product ook langere tijd conform blijft. Denk aan een smartwatch of een mobiele telefoon. De mogelijkheden van de consument om de overeenkomst te ontbinden, of om een prijsvermindering te vorderen, worden ook verruimd.

Misleiding

Verder is er een Europese richtlijn die de misleiding bij online aankopen aanpakt. Ook hiervoor ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De regels voor webwinkels en aanbieders van digitale platforms worden uitgebreid en duidelijker. Een greep uit de nieuwe regels:

  • het wordt verboden om consumenten te misleiden met reviews van consumenten wanneer de webwinkel niet heeft nagegaan of deze reviews echt zijn.
  • digitale platforms moeten nagaan en meedelen of de aanbieder van een product een consument of een handelaar is, en of de Europese consumentenregels van toepassing zijn.
  • de aanbieder van een online zoekfunctie moet aan de consument informatie verstrekken over de belangrijkste parameters ter bepaling van de rangschikking van een zoekopdracht.
  • consumenten moeten worden geïnformeerd over het feit dat de prijs van een gepersonaliseerd aanbod, is vastgesteld aan de hand van geautomatiseerde besluitvorming.
  • bij aanbiedingen ('van...voor') moet de handelaar als referentieprijs (de 'van'- prijs) de laagste prijs hanteren die door hem is toegepast gedurende een periode van ten minste dertig dagen voorafgaand aan de prijsvermindering.

Als verkoper is het verstandig om je goed te laten informeren over deze nieuwe regels. Uiteraard gaan we hier dit jaar inhoudelijk verder aandacht aan besteden, zodat je goed geïnformeerd bent.

2.Omgevingswet

en van de belangrijkste nieuwe wetten is de Omgevingswet die per 1 juli 2022 ingaat. Met name als je verbouwplannen hebt, is deze wet belangrijk. Gemeenten gaan straks (ver)bouwplannen op twee manieren toetsen: een bouwtoets en een omgevingstoets. Er wordt straks door gemeenten gekeken wat de impact op de omgeving is als je bijvoorbeeld een aanbouw wil plaatsen. Het is in ieder geval belangrijk om van tevoren goed uit te zoeken of je een vergunning nodig hebt. Dat kan per gemeente verschillen. Wel kun je straks eenvoudiger vergunningen aanvragen: 1 aanvraag, 1 loket en 1 besluit. Ook worden de procedures ingekort. De procedures voor vergunningen gaan van 26 naar 8 weken.

3.Wet kwaliteitsborging bouwen

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in. We willen wonen en werken in kwalitatief goede gebouwen. Gebouwen die brandveilig zijn, die weinig energie gebruiken en een comfortabel binnenklimaat hebben. Aannemers krijgen door de Wkb meer verantwoordelijkheid. Op onze site vind je meer informatie hierover.

4.Wijzigingen arbeidsmarkt

Wil je weten welke wijzigingen er zijn binnen het arbeidsrecht? Colleg Pascal Besselink zette ze op een rij in zijn blog.

Onze opsomming is natuurlijk niet limitatief. We pikken er een paar belangrijke wetswijzigingen uit. Maar dan ben je op deze alvast voorbereid.

Heb je een juridische zorg?

Dan wil je snel een oplossing. Conflict met je leverancier of werknemer, een factuur die niet betaald wordt, een samenwerking die in duigen valt. Het kan je allemaal zomaar overkomen. Op die momenten, daar helpt DAS je bij. Je krijgt van ons juridische hulp met alle aandacht. Of je nu verzekerd bent of niet, wij helpen. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Woordvoering
Woordvoering van DAS is een verzamelaccount voor een aantal collega's van DAS die communicatie verzorgen uit naam van DAS.
Meer artikelen van Woordvoering