Ondernemers beter voorbereid om conflicten te voorkomen

Ondernemers vinden het steeds belangrijker om alles goed op orde te hebben om een conflict te voorkomen. Een goede ontwikkeling, vindt ook juridisch dienstverlener DAS. Door de coronacrisis hebben veel ondernemers het zwaar en helpt het als ze hun zaken juridisch goed op orde hebben.

Discussies over contracten

Opvallend is de stijging van het aantal vragen over contracten in het eerste kwartaal van 2021. Ondernemers hebben het door de coronacrisis financieel zwaar en zeggen lopende contracten op.  Conflicten over de uitvoering van werkzaamheden of geleverde producten komt ook veel vaker voor

Daarnaast zijn er nog veel ondernemers die zakendoen op basis van vertrouwen en afspraken niet goed vastleggen. ‘Gelukkig ziet DAS dat ondernemers vaker hulp vragen bij het laten controleren of opstellen van algemene voorwaarden en andere juridische documenten’, geeft Maggie Walker adviseur mkb bij de Ondernemersdesk van DAS aan.

Huur en verhuur bedrijfspand

DAS kreeg in het eerste kwartaal van dit jaar ook opvallend veel vragen huur en verhuur van bedrijfspanden. Sommige ondernemers hebben door de coronacrisis te weinig of geen inkomsten om huur te betalen. Soms is de verhuurder coulant en krijgen huurders uitstel. ‘Maar dat is lang niet altijd het geval, zegt Maggie Walker van DAS. ‘Financiële problemen kunnen ertoe leiden dat de huurovereenkomst noodgedwongen wordt opgezegd. Of de verhuurder of huurder daarmee akkoord gaat, is nog maar de vraag. Vaak zorgt het voor nog meer onenigheid in een toch al lastige situatie’, legt Maggie Walker uit.

Minder vragen over ontslag

DAS heeft veel minder vragen over ontslag of andere arbeidszaken gekregen dan verwacht werd. We merken wel dat er een bepaalde onrust is bij ondernemers en dat ze preventief vragen stellen over ontslagmogelijkheden. ‘Veel werkgevers proberen hun personeel zo lang mogelijk in dienst te houden’, laat Walker weten. ‘Dit doen ze bijvoorbeeld door werknemers tijdelijk in een andere functie te plaatsen. Het advies van DAS is om je vooraf goed te laten informeren over de mogelijkheden zodat je hierover in gesprek kunt gaan met werknemers’.

Coronamaatregelen hebben effect op ondernemen

DAS ziet dat de coronamaatregelen effect hebben op het ondernemen: je merkt dat het voor veel ondernemers onduidelijk is wat in bepaalde situaties nu precies hun rechten en plichten zijn. Een conflict zorgt voor veel stress en dat kunnen ondernemers er vaak niet bij hebben. Voorkomen is dan beter dan genezen.

Woordvoering