blog

Ondernemers kunnen fluiten naar hun geld als ze niet voldoen aan informatieplicht aan consumenten

3 min leestijd15 nov 2023

Ondernemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de informatieplicht die ze hebben richting consumenten. Dat constateert juridisch dienstverlener DAS. Zij ziet een stijging in het aantal uitspraken die rechters doen in dergelijke zaken. Sanne Depmann, advocaat bij DAS: “De richtlijnen gelden al vanaf 2011 maar rechters zijn sinds een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021 verplicht om ambtshalve - dat wil zeggen uit zichzelf - te toetsen of aan de informatieplichten voldaan is.”

Woordvoering

Advocaat

De informatieplicht vloeit voort uit de Europese Consumentenrichtlijn die de rechten van consumenten beschermt bij aankopen binnen de Europese Unie. De richtlijn heeft als doel om transparantie en eerlijkheid in commerciële transacties te waarborgen.

Verdere aanscherping

In april 2022 zijn de consumentenrechten verder aangescherpt, genaamd de richtlijn betreffende consumentenrechten in het digitale tijdperk. Deze richtlijn brengt veranderingen aan in de manier waarop online aankopen moeten worden geregeld, waaronder de verplichte verstrekking van informatie over producten, de verbetering van de bescherming tegen bedrieglijke handelspraktijken en de verlenging van het herroepingsrecht voor digitale content. Stel gratis je herroepingsrecht op in de Documenten Selfservice.

Wettelijke verplichting

Verkopers hebben bij het sluiten van een overeenkomst een wettelijke verplichting om de consument van relevante informatie te voorzien, zodat deze een weloverwogen beslissing kan nemen voor het aangaan van de overeenkomst of koop. Daartoe dienen de informatieplichten. In de wet is een lijst van informatie die een ondernemer voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst aan een consument dient te verstekken. Het gaat dan onder andere om: de identiteit van de verkoper, de prijs, (indien van toepassing) het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden (ook wel bekend als het herroepingsrecht), en de duur van de overeenkomst.

Ondernemers moeten deze informatie zorgvuldig en duidelijk verstrekken om misverstanden en geschillen te voorkomen. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot het terugbetalen van geld aan de consument of het niet ontvangen van betaling voor geleverde producten of diensten. “Voldoe je niet aan de informatieplicht? Dan kan het zijn dat je geld misloopt”, waarschuwt Sanne Depmann, advocaat bij DAS.

Bewijs maar

Als de consument beweert dat de verkoper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het aan de verkoper om aan te tonen dat hij wél aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit betekent dat de verkoper de noodzakelijke bewijsstukken moet verzamelen en aanbieden om zijn standpunt te ondersteunen. Dat beseffen ondernemers onvoldoende en dat kan grote gevolgen hebben, zegt Depmann van DAS: “Kan de ondernemer niet bewijzen dat hij aan de informatieplicht heeft voldaan? Dan kan het zomaar zijn dat hij geheel of gedeeltelijk kan fluiten naar zijn centen.

Neem het serieus

Vanwege de toenemende gerechtelijke uitspraken hierover worden ondernemers wakker geschud en is het volgens Sanne Depmann van DAS belangrijk voor ondernemers om je kennis goed op orde te hebben: “Het is van cruciaal belang dat ondernemers de nodige stappen ondernemen om zichzelf volledig op de hoogte te stellen van de geldende wetgeving en deze nauwgezet na te leven om problemen te voorkomen. Maar ook om het vertrouwen van consumenten te winnen. Neem de informatieplicht serieus, want anders kan het je duur komen te staan.”

Ook interessant voor je

Arlinde Vletter nieuwe directeur Interne Rechtshulp bij DAS
12 sep 20232 min leestijd

Arlinde Vletter nieuwe directeur Interne Rechtshulp bij DAS

Nieuwsbericht over benoeming Arlinde Vletter, nieuwe directeur Interne Rechtshulp bij DAS


 DAShboard tweede kwartaal 2023
24 aug 20232 min leestijd

DAShboard tweede kwartaal 2023

Een overzicht van de meldingen die DAS ontving in het tweede kwartaal van 2023. In dit DAShboard publiceert DAS de belangrijkste ontwikkelingen.


 DAShboard eerste kwartaal 2023
11 jun 20232 min leestijd

DAShboard eerste kwartaal 2023

Een overzicht van de meldingen die DAS ontving in het eerste kwartaal van 2023. In dit DAShboard publiceert DAS de belangrijkste cijfers en trends.

1 van 3