Ruzie op de werkvloer geen reden voor ontslag

Past een werknemer niet in de groep en weigeren de collega’s met hem of haar verder samen te werken, wat moet je dan als werkgever doen? Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Conflicten lopen op en de werkgever wordt onder druk gezet om de betreffende collega te ontslaan. Vaak met de mededeling : “als hij niet gaat dan vertrek ik”

‘Ontslag lijkt de meest eenvoudige weg om het conflict op de werkvloer op te lossen. Maar dat is het niet’, zegt Christa Verploeg, jurist en mediator bij DAS. Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, voor alle werknemers. Wat is de reden van het conflict? Dat is de eerste vraag die beantwoord moet worden. Om de reden boven tafel te krijgen zal het gesprek met alle betrokkenen moeten worden aangegaan. ‘Mediation is in zo’n situatie vaak een goed middel, legt Verploeg uit.

Voorkom juridische procedures

‘Mediation is een heel sterk middel’, stelt Verploeg. ‘Iedereen die betrokken is bij het geschil zit om tafel en wordt begeleid door een onafhankelijk mediator. De mediator laat iedereen aan het woord en samen leg je alle knelpunten bloot. Het voordeel van mediation is dat je niet vervalt in gekissebis en juridische procedures, maar zoekt naar een oplossing’.

Hoog opgelopen spanningen

Men vindt het vaak heel spannend om met elkaar om tafel te gaan zitten. Niet zo gek, want de spanningen zijn hoog opgelopen. Maar als men dan aan de mediationtafel aanschuift, blijkt dat men snel aangeeft wat er aan de hand is. De vervolgstap om samen concreet de problemen aan te pakken blijkt groot. Achteraf blijkt men toch erg blij dat ze het traject van mediation gevolgd hebben. ‘Een geslaagde mediation brengt rust en zorgt ervoor dat je weer verder kunt’, aldus Christa Verploeg van DAS.

Wet arbeidsmarkt in balans

Arbeidsmediation is de laatste jaren toegenomen. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: de invoering van de Wet werk en zekerheid leidde ertoe dat werkgevers en werknemers eerder om tafel gingen zitten om de problemen op het werk te bespreken en uit te spreken. Er gelden immers sinds die wet strakke ontslaggronden. Daarmee werd de gang naar de rechter onzeker.

Meer en meer geaccepteerd

Andere oorzaak is dat arbeidsmediation meer en meer geaccepteerd is. Of de Wet arbeidsmarkt in balans een nieuwe stimulans is om arbeidsconflicten via mediation op te lossen, betwijfelt Verploeg. De Wet arbeidsmarkt in balans zorgt namelijk voor een versoepeling van het ontslagrecht. Het wordt mogelijk gemaakt om een aantal ontslaggronden te combineren. Verploeg hoopt wel dat dit het geval is, want het is en blijft een heel geschikte manier om conflicten de baas te worden.

Christa Verploeg gaf hierover een interview in de uitzending van de Ochtendspits op BNR Nieuwsradio.

Bekijk de mogelijkheden van mediation
Woordvoering
Woordvoering van DAS is een verzamelaccount voor een aantal collega's van DAS die communicatie verzorgen uit naam van DAS.
Meer artikelen van Woordvoering