Ruzie tussen buren laait op in coronatijd

Sinds april is het aantal burengeschillen bij juridisch dienstverlener DAS toegenomen. Het gaat dan om gedoe over de erfgrens, overhangende takken en werkzaamheden in de tuin. In 2020 steeg het aantal burengeschillen met 32 procent ten opzichte van het jaar daarvoor in dezelfde periode.

“Dat is natuurlijk heel herkenbaar: veel mensen hebben zelf ook de tuin onder handen genomen de afgelopen tijd. Dat is blijkbaar niet overal naar tevredenheid gebeurd en voor flink wat mensen aanleiding om een melding te doen bij hun rechtsbijstandverzekeraar”, zegt Christa Verploeg, jurist en mediator bij DAS.

Top 5 vragen burengeschillen

Per maand komen er gemiddeld 250 telefonische vragen binnen bij het Juridisch Servicecenter van DAS over ruzie met de buren. De meeste vragen gaan over de erfgrens, gevolgd door vragen over overlast.

Top 5

1.Erfgrens en schutting

2.Overlast (lawaai, stank, etc)

3.Erfdienstbaarheden

4.Bomen en struiken

5.Camera/privacy

Met elkaar verder

“Ons advies begint er in veel gevallen mee dat je - zeker als het gaat om je buren - moet proberen om er samen uit te komen. Het is niet verstandig om een ruzie te laten escaleren. Partijen beseffen vaak onvoldoende dat zij met elkaar verder moeten als buren”, zegt Christa Verploeg.

Rechter vaak geen oplossing voor de ruzie

De ervaring van Verploeg is dat inzet van een bemiddelaar vaak tot goede resultaten leidt. “De ergernissen over en weer kunnen worden uitgesproken en daarmee wordt voorkomen dat ruzies escaleren. Dat voorkomt ook dat de tussenkomst van de rechter moet worden ingeroepen. Een rechter geeft een oordeel over de zaak. Hij lost daarmee de ruzie tussen de buren niet op - integendeel”, aldus Christa Verploeg van DAS.

 

Hoe kun je het beste handelen om een conflict of ruzie met je buren te voorkomen? Bekijk onze checklist.
Woordvoering
Woordvoering van DAS is een verzamelaccount voor een aantal collega's van DAS die communicatie verzorgen uit naam van DAS.
Meer artikelen van Woordvoering