Veel conflicten over koop/verkoop woning: huizenkopers nemen steeds meer risico’s

Juridisch dienstverlener DAS heeft in het eerste kwartaal van 2021 ruim 900 meldingen en 800 vragen gekregen over geschillen rondom de koop/verkoop van een woning. DAS signaleert dat huizenkopers steeds vaker risico’s nemen en waarschuwt voor de gevolgen.

Veel klanten van DAS waren in het eerste kwartaal van 2021 verwikkeld in een geschil over de koop/verkoop van een woning. Het woningtekort loopt op en de huizenprijzen stijgen. De kans is groot dat je moet overbieden als je een woning wilt kopen. “Huizen gaan snel over de toonbank. Kopers moeten vaak direct handelen. Je ziet steeds vaker dat ze een koopovereenkomst tekenen zonder daarin een financieringsvoorbehoud op te nemen of voor dat ze een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren”, zegt Christa Verploeg, jurist en mediator bij DAS.

Informatie- en onderzoeksplicht


We zien dat er veel zaken worden gemeld door huizenkopers die achteraf worden geconfronteerd met gebreken. Voor zichtbare gebreken of gebreken die bij een deskundig onderzoek aan het licht zouden komen, kun je niet meer aankloppen bij de verkopers. Daarvoor draai je zelf op.
“Veel geschillen kun je voorkomen door vooraf duidelijke afspraken te maken en die ook schriftelijk vast te leggen in de koopovereenkomst”, stelt Verploeg. “Een bouwkundige keuring van de woning is geen overbodige luxe en geeft ook invulling aan de wettelijke onderzoeksplicht die een koper heeft. Ik zie in mijn praktijk dat dadoor deze overspannen huizenmarkt vaak geen tijd voor is.”

De wettelijke onderzoeksplicht houdt in dat de koper zich vooraf goed op de hoogte moet stellen van de staat van de woning. Dat kan door de woning zelf te bekijken en vragen te stellen aan de verkoper over de staat van het onderhoud en de gebreken die tijdens de bewoning naar voren zijn gekomen. Ook kun je als koper een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren door een deskundige.

Problemen voorkomen


“Om problemen te voorkomen wil ik mensen op het hart drukken om de koopovereenkomst te laten beoordelen door een aankoopmakelaar of jurist. Het gaat tenslotte om de koop van een woning en dus om een hoop geld”, benadrukt Christa Verploeg van DAS.

Daarnaast kan een financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst van belang zijn. Hanteer hierbij een ruime termijn. Het is aan de koper om de termijn in de gaten te houden waarbinnen je je nog kunt beroepen op het financieringsvoorbehoud.


Je hebt met deze overspannen huizenmarkt vaak geen tijd om van tevoren een bouwkundig onderzoek te laten doen. Daarom adviseer ik om hierover een bepaling in de koopovereenkomst op te nemen. Je kunt bijvoorbeeld bedingen dat je het recht hebt om van de koop af te zien als uit onderzoek blijkt dat de kosten van herstel van gebreken meer dan 15.000 euro bedragen.

Woordvoering