Verkeerde afspiegeling voorkomt ontslag niet, maar wel meer tijd om baan te zoeken

Mary* wordt ontslagen, samen met meer dan de helft van haar collega’s. De ontslagaanvragen blijken incompleet en daarom stelt het UWV aanvullende vragen aan haar werkgever. Mary vraagt zich af of alles wel juist verloopt en wil meer tijd om een nieuwe baan te zoeken.

Mary werkt in de reisbranche en haar werkgever heeft door de verslechterende financiële situatie een collectieve ontslagvergunning aangevraagd. Mary heeft er begrip voor in deze coronacrisis, maar vraagt zich af of het door de beugel kan wat haar werkgever doet. Daarom schakelt ze mij in.

Afspiegelen

Haar werkgever verklaart meer dan de helft van de werknemers boventallig die dezelfde functie hebben als Mary. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Dit betekent dat de leeftijdsopbouw binnen deze functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen.

Onmisbaar vanwege specifieke kennis

Haar werkgever wil zes werknemers buiten het afspiegelingsbeleid laten, omdat zij specifieke kennis hebben en dus ‘onmisbaar’ zijn. Daarnaast wil hij ook per vestiging afspiegelen. Mary wordt meegenomen in de afspiegeling van de vestiging waar ze op de loonlijst staat, maar feitelijk verricht ze haar werk op een andere vestiging.

Verkeerd afgespiegeld

Ik constateer dat Mary’s werkgever verkeerd afspiegelt. Het moet over alle vestigingen worden toegepast, omdat er geen sprake is van zelfstandige bedrijfsonderdelen. Ook geef ik aan dat de ‘onmisbare’ werknemers niet zo onmisbaar zijn. Weliswaar werken deze werknemers voor specifieke relaties, toch is voor deze functie geen specifieke kennis nodig. De vereiste kennis, vaardigheden en competenties van het werk zijn gelijk. Daarom zijn het wel degelijk uitwisselbare functies en moeten ook deze ‘onmisbare’ werknemers worden meegenomen in de afspiegeling.

Ontslagprocedure via UWV

Helaas wil de werkgever niet onderhandelen, waardoor een vaststellingsovereenkomst niet aan de orde is. Daarom loopt het ontslag via een procedure bij het UWV. Daar geef ik aan dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel niet juist toepast. Het UWV is het eens met mijn betoog. Maar tóch komt Mary voor ontslag in aanmerking. Hoewel mijn argumenten rechtsgeldig zijn, moet Mary door haar hogere leeftijd en korte dienstverband vertrekken.

Extra tijd voor zoeken baan

Mary hoopt wel dat zij een extra maand krijgt voordat het dienstverband eindigt. Dan heeft ze net wat meer ruimte om een andere baan te zoeken. Haar werkgever wil die maand niet geven. Toch krijgt ze die maand alsnog, door de tijd die de procedure bij het UWV in beslag heeft genomen en haar vakantiedagen. De proceduretijd mag weliswaar met de opzegtermijn worden verrekend, maar er moet altijd een maand overblijven. Hierdoor heeft het verweer voeren in de procedure toch voor Mary het gewenste resultaat, namelijk een maand langer de tijd om iets nieuws te zoeken!

Aanbeveling

Mary is natuurlijk erg blij met die extra maand. Ze geeft aan dat ze het heel prettig vindt dat ik voor haar tijdens de zaak het overzicht heb gecreëerd. Ze geeft zelfs aan dat ze DAS zeker zou aanbevelen in haar omgeving. Altijd leuk om te horen.

* De naam is gefingeerd.

Meer informatie over een vaststellingsovereenkomst en ontslag? Kijk op das.nl/ontslag en das.nl/ontslag/vaststellingsovereenkomst.
Sean Witteveen
Ik werk als jurist en behandel contractuele- en arbeidszaken.

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden