Webinar coronavirus

Afgelopen woensdagmiddag 25 maart gingen Pascal Besselink en Roland Kroes in een webinar van bijna een uur, in op vragen over de rechten en plichten van werkgevers, ondernemers en zzp’ers bij coronagerelateerde kwesties. Meer dan 1.100 mensen distributiepartners, werkgevers en andere geïnteresseerden volgden live het webinar!

Aanleiding om het webinar te organiseren was de geweldige hoeveelheid arbeidsrechtelijke vragen die op dit terrein bij DAS waren binnengekomen de afgelopen weken. Hieronder kunt u het webinar terugkijken. Het webinar is opgebouwd uit vier blokken. Deze blokken komen later op deze pagina terug. Onder elk blok ziet u een overzicht van de vragen en bijbehorende antwoorden zoals behandeld in het webinar, zodat u deze ook terug kunt lezen.

Webinar coronarivus 25 maart

Blok 1: De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Hieronder treft u de vragen die over de regeling zijn gesteld. Deze vragen zijn beantwoord nadat de inhoud van de regeling verder bekend is gemaakt. Bekijk hier de vragen en antwoorden

Blok 2: Gevolgen van het sluiten van de scholen voor werkgevers in combinatie met de (on)mogelijkheid van thuiswerken

Vanaf half maart moeten veel mensen thuiswerken. Dat is ook het officiële advies van de overheid om de coronacrisis te lijf te gaan. Als het enigszins kan: kom niet naar je werk. In dit blok beantwoordden vragen over dit thema. Bekijk hier de vragen en antwoorden

Blok 3: Ziekte en re-integratie

In dit blok zijn er vragen beantwoord rond het ziek melden van werknemers en wat de (on)mogelijkheden zijn. Bekijk hier de vragen en antwoorden

Blok 4: Ontslag, loondoorbetaling en vakantie

In dit blok zijn vragen beantwoord rond ontslag, maar ook over het wel of niet opnemen of intrekken van vakantiedagen door werknemers. Bekijk hier de vragen en antwoorden

Overige niet arbeidsgerelateerde vragen en antwoorden

U treft hier een aantal vragen en antwoorden aan, die niet arbeidsgerelateerd zijn. Bekijk hier de vragen en antwoorden

Onze oplossingen

Ondernemer en niet verzekerd?

  • Wij helpen u ook zonder verzekering!
  • Advies over uw situatie
  • Opstellen van juridische documenten
  • Onderhandelen met uw tegenpartij
  • Voor een vaste prijs

Verzekerd?

Bent u verzekerd en heeft u een vraag?

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.