Drie trends op het gebied van creditmanagement in 2018

Waar het beheer van debiteuren traditioneel vooral is gericht op het innen van onbetaalde facturen, krijgt creditmanagement de laatste jaren een steeds ruimere benadering. De aandacht van de moderne creditmanager verschuift anno 2018 nog meer naar de voorkant van het proces. Hoe kan worden voorkomen dat facturen te laat betaald worden? In dit blog bespreken we drie trends op het gebied van creditmanagement die we in 2018 steeds vaker tegenkomen.

Van conflictoplossing naar preventie

Hoe staat een potentiële klant er financieel voor, wat is zijn betalingsgedrag en welke afspraken kunnen we maken om het debiteurenrisico te beperken? De moderne creditmanager heeft een zeer ruim takenpakket, dat begint bij het bewaken van de naleving van algemene voorwaarden en het checken van de kredietwaardigheid van klanten. Wie is mijn klant en voor welk bedrag kan ik maximaal op krediet leveren om het debiteurenrisico zoveel mogelijk te beperken? Een gedegen voorbereiding verkleint de kans op conflicten in het debiteurentraject. Wilt u weten hoe u per klant passende betalingscondities kunt afstemmen? Download onze e-paper ‘Hoe kredietwaardig is mijn klant?’ met tips voor het bepalen van de kredietlimiet per klant.

De meest effectieve incassostrategie per klant voorspellen met predictive analytics

Wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat een bepaalde klant een factuur betaalt? Is een papieren factuur met herinnering per sms de meest kansrijke incassomethode of betaalt de klant het snelst als u elektronisch factureert? Predictive analytics kan worden ingezet om de meest effectieve incassostrategie per type klant te voorspellen. De kredietwaardigheid van een klant en de historische betaalgegevens kunnen als inputdata dienen. Betaalt een bedrijf zijn facturen altijd netjes binnen de overeengekomen betalingstermijn of meestal pas na een herinnering? Aan de hand van een gedegen data-analyse kan het debiteurenbestand worden gesegmenteerd en kunnen er debiteurenprofielen worden opgesteld. Zo kan per profiel de meest effectieve incassostrategie worden bepaald.

Behalve voor profiling kan predictive analytics ook worden ingezet om de ‘next best action’ in het debiteurentraject te bepalen. Wat doet u als een debiteur niet betaalt? Is een telefonische herinnering het meest effectief, betaalt een klant waarschijnlijk direct na een schriftelijke aanmaning of is het beter om een betalingsregeling af te spreken? Zo krijgt ieder type debiteur een passende incassobenadering.

Integratie van creditmanagement in andere bedrijfsprocessen

We zien dat grootzakelijke ondernemingen, zoals energieleveranciers en telecomaanbieders, er steeds vaker voor kiezen om creditmanagementprocessen te integreren in hun primaire bedrijfsprocessen. Niet onlogisch, want kennis over het betalingsgedrag van debiteuren kan door marketing en sales bijvoorbeeld worden benut om de doelgroepbepaling en communicatie op aan te passen. Andersom kan creditmanagement gebruik maken van de inzichten die door marketing en sales zijn verkregen, bijvoorbeeld over het zoekgedrag of productbezit van de klant. Weet een marketeer bijvoorbeeld dat een klant voornamelijk via een smartphone communiceert? Dan zal de creditmanager liever kiezen voor het versturen van een digitale factuur met iDeal-link dan voor een papieren factuur.

Meer weten?

Heeft u voldoende grip op uw debiteurenrisico? Download onze e-paper ‘Hoe effectief is uw creditmanagement?’ en doe de check.

Lees verder