Aanmaning via DAS

Uw facturen snel betaald

Hebt u te maken met debiteuren die uw facturen niet betalen? Dan heeft DAS de oplossing voor u! Met de laatste aanmaning op incassopapier van DAS, incasseert u effectief uw onbetaalde factuur. U betaalt hiervoor slechts €10. Lage kosten, hoog rendement.

Laatste aanmaning versturen
  • Uw voordelen
  • Vordering op een particulier
  • Vordering op een ondernemer

Uw debiteur betaalt niet. Wat nu?

Als ondernemer zult u ongetwijfeld te maken krijgen met debiteuren die uw factuur niet of te laat betalen. Voordat u de vordering overdraagt aan een incassobureau, kunt u ervoor kiezen om de laatste aanmaning via DAS te versturen.

Vordering op een particulier of ondernemer?
Vanwege de Wet Incassokosten (WIK), is het proces voor de laatste aanmaning veranderd voor particulieren als debiteur. Met de laatste aanmaning via DAS houden we hier rekening mee. Klik hieronder uw situatie aan.

Ik heb een vordering op een particulier

Ik heb een vordering op een ondernemer

 

  • U betaalt slechts €10,- per aanmaning
  • De aanmaning is gedrukt op DAS incassopapier
  • U hebt een hogere slagingskans dat de debiteur betaalt

Laatste aanmaning voor particulieren

Als u een vordering hebt op een particulier, waarvan de betalingstermijn is verstreken, bent u verplicht om de 14-dagen-herinneringsbrief te versturen, met vermelding van de hoogte van de incassokosten. In deze brief geeft u aan dat de debiteur 14 dagen heeft om de factuur alsnog te betalen én wat de kosten zijn van niet betalen.

Als u een derde inschakelt om de vordering voor u te innen en u bent niet BTW-plichtig, vermeld dan dat u de BTW niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het BTW-percentage zijn verhoogd.

14-dagen-herinneringsbrief via DAS
U kunt er ook voor kiezen om de 14-dagen-herinneringsbrief via DAS te laten versturen. Voor €10,- (excl. BTW) versturen wij de 14-dagen-herinneringsbrief op DAS papier. De kosten worden achteraf aan u gefactureerd.

Ja, verstuur mijn aanmaning

Laatste aanmaning voor ondernemers

Is de betalingstermijn van uw factuur verstreken? Laat uw laatste aanmaning op incassopapier van DAS versturen!
Een effectief middel om uw debiteur aan te sporen om te betalen.

Geen betaling? Vordering naar DAS Incassobureau
In de laatste aanmaningsbrief informeren wij uw debiteur over de overdacht van de vordering, naar het incassobureau van DAS, als er niet binnen 5 dagen wordt betaald.

Stuur uw aanmaning in
Geef uw factuur tijdig uit handen en laat de laatste aanmaning versturen door DAS, u betaalt hiervoor slechts €10,-
(excl. BTW). De kosten worden achteraf gefactureerd.

Ja, verstuur mijn aanmaning
Con­tact met DAS
De DAS OndernemersDesk beantwoordt graag al uw incasso vragen.