DAS In­cas­so Abon­ne­ment aan­vra­gen

Het DAS Incasso Abonnement is een voordelig abonnement met heldere vaste afspraken en tarieven zodat u niet voor onverwachte hoge kosten komt te staan, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. Ideaal voor als u meerdere vorderingen per jaar hebt en geen onnodig hoge kosten bij gerechtelijke procedures wilt!