In­ge­bre­ke­stel­ling le­ve­ran­cier [gra­tis voor­beeld]

Stel een nalatige leverancier in gebreke

Komt een leverancier zijn afspraak niet na? Met deze voorbeeldbrief stelt u de leverancier in gebreke.

Zo gaat u aan de slag
U kunt eerst zelf een aantal stappen zetten om te proberen er samen uit te komen.

  1. Controleer eerst de afspraken in de leveringsvoorwaarden. Hierin staat hoe u eventueel kunt annuleren en welke regels gelden voor de garantie.
  2. Stuur een klacht binnen 2 weken nadat u het gebrek heeft ontdekt.
  3. Komt u er samen niet uit? Stuur dan een aangetekende brief waarbij u de leverancier in gebreke stelt.
  4. Levert de brief niets op? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk

  • Dit is een voorbeeldbrief van DAS. U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.

Op zoek naar meer kennis en informatie?
Bekijk al onze voorbeeldbrieven