Thema

archief

Zoeken

Hoe bouw ik een dossier op?

U bouwt een dossier op door regelmatig met uw werknemer in gesprek te gaan over zijn functioneren. Hierbij moet u denken aan tweemaal per jaar of vaker als dat noodzakelijk is. Hiervan maakt u dan een verslag. Bij voorkeur laat u de werknemer het verslag tekenen voor akkoord. Wil hij dat niet, laat hem dan tekenen voor ontvangst. In deze gesprekken laat u de verbeterpunten naar voren komen. Ook spreekt u af op welke manier en binnen welke tijd er sprake moet zijn van een verbetering. Als de werknemer tussentijds een overtreding begaat, zoals te laat komen, moet u een schriftelijke waarschuwing geven. Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat de werknemer die heeft ontvangen. Ook dit hoort bij de dossieropbouw.